Rehab Coach Team

รีแฮบโค้ชทีมคืออะไร

สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิต แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่า กิจวัตรประจำวันกำลังทำลายสุขภาพของคุณหรือไม่ แล้วจะดีกว่าไหม ถ้ามีผู้ช่วยส่วนตัว แนะนำการปรับพฤติกรรมประจำวัน พร้อมดูแลการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

รู้จักกับ Rehab Coach Team @ S Fit Rehab ทีมผู้ช่วยคนสำคัญที่จะเป็น เสมือนคนรู้ใจในการดูแลสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การตรวจประเมินสภาวะร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อร่วมกันวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะเฉพาะบุคคล จากนั้น ทีมเทรนเนอร์ส่วนตัว จะดูแลการออกกำกายอย่างใกล้ชิดตามโปรแกรมที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ป้องกันการบาดเจ็บพร้อมฟื้นฟูสภาพร่างกาย เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังแต่ยังไม่อยากไม่อยากผ่าตัด ผู้ที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดและต้องการฟื้นตัว ผู้ที่ต้องการปรับบุคลิกภาพ ผู้หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ปัญหาของโรคทางด้านโครงสร้างซึ่งหลายๆครั้งโรคทางด้านโครงสร้างนี้ก็เป็นต้นเหตุหลักของหลายๆปัญหาอาการการบาดเจ็บ เช่น ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วเป็นๆหายๆ รักษาแล้วดีขึ้นแต่พอกลับไปเดินกลับไปวิ่งก็กลับมาเจ็บซ้ำที่เดิมอีกครั้ง ซึ่ง ต้นเหตุของอาการบาดเจ็บดังกล่าวอาจไม่ได้เป็นที่หัวเข่าเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น คนที่เป็นเท้าแบนอาจส่งผลทำให้เข่าเจ็บได้เช่นกัน ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา จึงต้องไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการออกกำลังกายในเชิงรักษา (Rehab Exercise) ที่เท้าด้วย และสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้าน Posture เช่นไหล่ห่อหลังค่อมทำให้เสียบุคลิกในปัญหาเหล่านี้ ทีมงาน สหสาขา ของ Rehab Coach ก็สามารถแก้ไขได้ ด้วยประสบการณ์หลายปีเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในเชิงรักษา (Rehab Exercise) ทำให้ผู้ที่มีปัญหา Posture สามารถมีกลับมามีบุคลิกที่ดีขึ้นได้
| บริการอื่น ๆ ของ S-FIT Rehab
089-044-6611 LINE ID : @sfitrehab