Senior Exercise

คอร์สออกกำลังกายผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายในแบบบุคคลทั่วไปวัยหนุ่มสาวอาจไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้รับการบาดเจ็บได้ แต่ถ้าได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสมถูกต้องสมวัยแล้ว นอกจากจะช่วยชะลอความเสื่อมวัยได้แล้วยังสามารถช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของร่างกายให้กลับมาใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เช่น ระบบการทรงตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุมากเพราะ ผู้สูงอายุจะมีระบบการทรงตัวที่ลดลงและอาจจะล้มได้ง่าย

เพราะระบบประสาทการทรงตัวในผู้สูงอายุนั้นจะเสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น และถ้าปล่อยให้ผู้สูงอายุล้ม เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะผู้สูงอายุจะมีมวลกระดูกที่บางแตกหักได้ง่าย เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุจึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้าใจในระบบร่างกายของผู้สูงอายุดูแลโดยเฉพาะ

ที่ S Fit Rehab เราได้นำเวชศาสตร์การฟื้นฟู (Rehabilitation) และวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) มาผสมผสานกัน ด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จึงทำให้เราสามารถออกแบบการฝึก และการบำบัดให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุได้

| บริการอื่น ๆ ของ S-FIT Rehab
088-766-8888 LINE ID : @sfitrehab