มอร์ริส เค

ผมมีปัญหาเรื่องหลัง และเรื่องเข่าเรื้อรัง เพราะว่าสมัยเป็นวัยรุ่นใช่ร่างกายมาเยอะมาก และอั๋นก็ได้เข้ามาช่วยแ…

089-044-6611 LINE ID : @sfitrehab