ทำแล้วรู้สึกว่าเราดีขึ้น เป็นการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับโรคประจำตัวเรา