ผมมีปัญหาเรื่องหลัง และเรื่องเข่าเรื้อรัง เพราะว่าสมัยเป็นวัยรุ่นใช่ร่างกายมาเยอะมาก และอั๋นก็ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ จนปัจจุบันอาการเหล่านั้นมันหายไปเลย