topic_pic
เกี่ยวกับเรา
S-fit rehab ผู้ให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความพิการ

เกี่ยวกับเรา

S-fit Rehab

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความพิการ

เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีใครอยากเป็นภาระของใคร แต่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ต้องอยู่ในภาวะต้องพึ่งพาคนอื่น อาจเกิดปัญหาทางจิตใจตามมา ทั้งกับตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว ผู้ดูแลและรวมไปถึงคนรอบข้าง

จะดีกว่าไหม ถ้า S-Fit Rehab เน้นการรักษา
ด้วยโปรแกรมการรักษาแบบเฉพาะบุคคล

ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้ และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

ด้วยการรักษาของ S-Fit Rehab
ไม่ได้มีเฉพาะส่วนของการทำกายภาพบำบัดเท่านั้น

แต่ยังมีการออกแบบเพื่อการรักษา ที่มุ่งเน้นการสร้างกล้ามเนื้อ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและการทรงตัว
โดยการใช้สาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การแพทย์แผนปัจจุบัน แผนจีน แผนไทยทีมเทรนเนอร์ส่วนตัว ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุด และเห็นผลจริง

สนใจติดต่อสอบถาม
PHONE: +6691 696 6969