บริการของเรา


รักษาความพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถ ส่งเสริม แก้ไขความบกพร่องที่ขาดหายไป ให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด
อ่านเพิ่มเติม
อัมพฤกษ์ อัมพาต
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงาน และกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
อ่านเพิ่มเติม
ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด / สร้างกล้ามเนื้อแกนกลาง
สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติและลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
อ่านเพิ่มเติม
ออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มอาการปวดเรื้อรังจากการปฏิบัติงานในท่าทางเดิมๆส่งผลให้เกิดอาการปวดชา อักเสบ ของกล้ามเนื้อ
อ่านเพิ่มเติม
กระดูกสันหลังคด
แก้ไขโครงสร้างกระดูกสันหลังที่ผิดปกติหรือมีการคดงอ ให้กลับสู่ภาวะสมดุลเพื่อคุณภาพชีวืตที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
พังผืดยึดข้อ/เคยผ่าตัดแล้วพังผืดเกาะ
พังผืด เนื้อเยื้อที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย จะดีกว่าไหมหาก เรารู้จัก และดูแลส่วนหนึ่งของร่างกายได้เองโดยการรับการรักษาและแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
อ่านเพิ่มเติม