บริการของเรา


ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด / สร้างกล้ามเนื้อแกนกลาง

ทำไมจึงต้องออกกำลังกายหลังจากผ่าตัด

        ลดโอกาสเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำ

หลังจากผ่าตัดแล้ว หากยังต้องกลับไปทำกิจวัตรประจำวันในลักษณะเดิม หรือทำงานในลักษณะเดิม มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก เนื่องจากการผ่าตัดเป็นการรักษาที่กระดูกสันหลัง แต่กระดูกสันหลังของเรายังมีโครงสร้างอื่นที่ช่วยในการประคองการทำงานของกระดูกสันหลังด้วย เช่น กล้ามเนื้อ พังผืด เส้นเอ็น และถ้าโครงสร้างเหล่านี้แข็งแรงไม่เพียงพอที่จะประคองกระดูกสันหลังได้ โอกาสเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกจะสูงกว่าคนที่มีโครงสร้างเหล่านี้แข็งแรง

        เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่ช่วยในการพยุงกระดูกสันหลัง และลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

หากกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวไม่แข็งแรง กล้ามเนื้อทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กันจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการปวด เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อต้องทำงานหนักขึ้นในการช่วยประคองกระดูกสันหลัง การตึงตัวของกล้ามเนื้อจากการใช้งานซ้ำ ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการปวดเช่นกัน เนื่องจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดการคั่งค้างของเลือดและสารที่ให้เกิดการอักเสบ

        ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังจากผ่าตัด

สมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรักษาแผลผ่าตัดให้หายดีนั้น มีปัจจัยหลายด้านประกอบกันทั้งเรื่องของตำแหน่ง ขนาดของแผล รวมถึงชนิดของการผ่าตัดที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการฟื้นตัว จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด และสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมในช่วงแรกหลังการผ่าตัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ช่วยลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้อีกทางหนึ่ง

ดังนั้นการออกกำลังกายหลังการผ่าตัดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ เนื่องจากการออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นเพื่อทำให้กล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูกฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ระยะเวลาในการฟื้นตัวสั้นลง รวมถึงลดอาการเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด อีกทั้งยังช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่จะป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้อีก เพราะฉะนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

สนใจติดต่อสอบถาม
PHONE: +6691 696 6969

การรักษา


Share
เครื่องมือการรักษา
treatment
กระตุ้นไฟฟ้าTENs
treatment
Ultrasound