โรคกระดูกสันหลังคด

ภาวะที่กระดูกสันหลังโค้งงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง และอาจมีหรือไม่มีการบิดหมุนของกระดูกสันหลังร่วมด้วย ทำให้กล้า…

การออกกำลังกายสำหรับคนท้อง

คุณแม่บางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าการออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์นั้นดีหรือไม่อย่างไร ? ในขณะที่ตั้งครรภ์ร่างกายมีก…
089-044-6611 LINE ID : @sfitrehab