คลังความรู้


โปรแกรมการรักษาแบบเอสฟิตรีแฮป sfitrehab program


การผสมผสานศาสตร์แต่ละศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะส่วนใหญ่การทำงานจะแยกกันในแต่ละแผนก ซึ่งแต่ละวิชาก็จะมีการสอนที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง ที่เอสฟิตรีแฮปเราเล็งเห็นถึงการที่ผู้ป่วยต้องส่งตัวไปตามแต่ละแผนกแม้จะมีการบันทึกข้อมูลการรักษาด้วยระบบreport แต่ก็ยังทำให้การสื่อสารสามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งส่งผลให้การรักษาไม่เต็มประสิทธิภาพ สำหรับ โปรแกรมการรักษาที่นี้แต่ละสาขาวิชาจะมีการประชุมกันเพื่อจัดและวางแผนขั้นตอนการรักษาซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนอาการไม่เหมือนกัน และ การฟื้นตัวของร่างกายก็ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องทำการ solution ที่ดีที่สุด เพื่อแข่งกับระยะเวลา

 

ประโยชน์การรวมศาสตร์รักษาความพิการ

ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพียงพอต่อการพัฒนาร่างกาย

เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้ป่วยไม่เกิดความเบื่อหน่ายและหมดกำลังใจต่อการบำบัดรักษา

การพัฒนาทางด้านร่างกายเร็วมากขึ้น

ลดการพึ่งพิงจากผู้อื่นได้เร็วขึ้น

ลดภาวะความเครียดของญาติผู้ดูแล

นอกจากการมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดีแล้วยังจำเป็นต้องมีการรักษาความพิการแบบเข้มข้นอีกด้วย โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างน้อยประมาณ 5วันต่อสัปดาร์ห ซึ่งมีความสำคัญกับการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่จะกลับมาปกติได้สูง เพราะเรามีการวางโปรแกรมเฉพาะบุคคล ผ่านการทำงานร่วมกันของทีมรักษาสหสาขาวิชาชีพต่างๆ

 

 

 

เอสฟิตรีแฮป จะมีการวางแผนการรักษา และกำหนดเป้าหมายไหนแต่ละเดือน และใช้ความรู้ความสามารถในแต่ละศาสตร์ในการรักษาผู้ป่วยให้หายตามเป้าหมาย รวมถึงเราจะมีการสอนและแนะนำญาติหรือผู้ดูแลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันอาการบาทเจ็บเพิ่มเติมของญาติ/ผู้ดูแลและผู้ป่วยอีกด้วย

 

เวลาเป็นสิ่งสำคัญ เอสฟิตรีแฮป เราจึงได้จัดโปรแกรมที่เน้นผลลัพธ์สูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและผู้ป่วยสามารถกับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ไกล้เคียงปกติ

Share
Related posts
...
โรคกระดูกสันหลังคด

ภาวะที่กระดูกสันหลังโค้งงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง และอาจมีหรือไม่มีการบิดหมุนของกระดูกสันหลังร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม
...
Intensive Treatment การรักษาความพิการแบบเข้มข้น

การรักษาแบบเข้มข้น หรือ Intensive Treatment เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและตรงจุดกับการรักษาความพิการ เพื่อให้อาการกลับมาปกติหรือใกล้เคียงปกติอีกครั้ง โดยมีระยะเวลาจำกัด ภายใน 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม
...
รู้จักกับ Office Syndrome อาการปวดร้าวจากการทำงาน

Office Syndrome คือสัญญาณเตือนจากร่างกายที่บ่งบอกว่าเราอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพในขณะทำงานเพียงพอ ด้วยการปรับปรุงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานของเรา รวมทั้งการใช้เทคนิคการป้องกันและการรักษาที่เหมาะสม เราสามารถลดหรือกำจัดอาการเหล่านี้ได้ ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุขภาพดี.

อ่านเพิ่มเติม
...
หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง (Exoskeleton)

หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง (Exoskeleton) คือหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ที่ช่วยในการเดินและทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป สำหรับผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน กลับมาลุกขึ้นยืนและเดิน โดย หุ่นยนต์ช่วยเดิน นี้จะช่วยกระตุ้น CPG หรือกระตุ้นวงจรประสาท ยิ่งกระตุ้นได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นคืนเร็วเท่านั้นได้โดยหุ่นยนต์เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกาย และรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและการก้าวเดิน ช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้น ผู้ป่วยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่บนพื้นจริง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหมุดบิดช่วงข้อเข่า เอว สะโพก มีการเอียงตัวไปด้านหน้าและด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการเดินบนพื้นจริงไม่ใช่เดินบนลู่วิ่ง และไม่ต้องล็อคเอว ล็อคเชิงกรานไว้เหมือนอย่างหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆ ช่วยให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณเอว หลัง และสะโพกฟื้นตัวได้ดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเซลล์สมองตามมา ก้าวขาทิ้งน้ำหนักซ้ายและขวา บิดสะโพกไปข้างหน้า และลงข้าง สลับกันไปมา รูปแบบการเดินที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำ ลักษณะการฝึกเดินลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
...
Senior Exercise การออกกำลังกายผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุการทำงานของร่างกายไม่มีความแข๊งแรงเหมือนเดิม เราจึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการรักษา

อ่านเพิ่มเติม
...
โปรแกรมการรักษาแบบเอสฟิตรีแฮป sfitrehab program

โปรแกรมการรักษาแบบเอสฟิตรีแฮป ศาสตร์การรักษาความพิการที่ได้ผลลัพท์ดีและตรงจุดนั้น คือ การที่ทีมการรักษาและผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชา รวมไปถึงเทคโนโลยี ร่วมออกแบบวางแผนการรักษา โดยดึงจุดเด่นของแต่ละการรักษา เข้ามาผสมผสานเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อการหายที่ยั่งยืนและมีปสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม