คลังความรู้


Intensive Treatment การรักษาความพิการแบบเข้มข้น

Intensive Treatment การรักษาความพิการแบบเข้มข้น


ทำไมต้อง Intensive Treatment

        โดยปกติการบำบัดรักษาทั่วไปจะเกิดขึ้นเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และกลับไปรักษาต่อที่บ้านตามคำแนะนำจากทางโรงพยาบาล ซึ่งขาดความถูกต้อง สม่ำเสมอ และไม่เพียงพอต่อการรักษา ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้นอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ จึงจะทำให้ผู้ป่วยสามารถพัฒนาศักยภาพร่างกายของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  ข้อดีของ Intensive Treatment

  - สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
  - เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกำลังใจ
  - พัฒนาความก้าวหน้าให้กับผู้ป่วยได้เร็วและทันเวลา
  - ลดภาวะพึ่งพิงจากญาติ
  - ลดความเครียดและความกดดันที่เกิดกับผู้ป่วย
  - ญาติผู้ป่วยมีเวลาในการทำสิ่งอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

  เป้าหมายการรักษาแบบ Intensive Treatment


  1 Activity of daily living (ADL) รักษาและฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจวัตรจำเป็นประจำวัน ได้ คือ
  – สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (personal hygiene) เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ตัดเล็บ หวีผม
  – การแต่งตัว (dressing) เป็นการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมและนำมาสวมใส่ได้
  – การป้อนอาหารตนเอง (feeding) คือ การตักและเลือกอาหารทานเองได้ ฝึกกลืนอาหาร
  – การจัดการธุระส่วนตัว (continence management) คือ เมื่อไรควรไปห้องน้ำ สามารถอั้นหรือปล่อย   ปัสสาวะ อุจจาระ เองได้
  – การเคลื่อนไหว (ambulating) เช่น การลุกขึ้นนั่ง การลงจากเตียงเอง การเดินไปเดินมา การขึ้นลงบันได
  2 Rehabilitation & Multi-Skills รักษาด้วยการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผู้ป่วยจากรอยโรคที่ทำให้อ่อนแรงและเพิ่มทักษะการสั่งการของสมองให้ทำงานพร้อมกัน เช่น ฝึกเดินพร้อมพูด ฝึกจับวัตถุพร้อมแยกสี
  3 Job Skills เพิ่มทักษะเกี่ยวกับงาน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสูญเสียความสามารถด้านอาชีพที่เคยทำได้ เช่น ขับรถ ใช้คอมพิวเตอร์ งานช่างต่างๆ การรักษาจึงต้องเพิ่มการพัฒนาทักษะผู้ป่วยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของรอยโรคที่เกิดขึ้น
  โดยเป้าหมายการรักษา จะได้ผลลัพท์ที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นเพียง 6 เดือนหลังจากเกิดโรค หลังจากนั้นอาการบกพร่องจะเหลือติดตัวผู้ป่วยไปตลอดชีวิต

  ขั้นตอนการรักษาแบบ Intensive Treatment


          โปรแกรมการรักษาแบบเข้มข้นต้องมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายการรักษาตามอาการที่ผู้ป่วยเป็น โดยจุดเริ่มต้นคือการให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตนเองกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น ลุกนั่ง เดิน ทานอาหาร ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องเข้าโปรแกรมรักษาอย่างน้อย 5 ชม.ต่อ 1 วัน 5 วันต่อสัปดาห์ ตามกิจกรรมดังนี้

  1. ฝึกกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้กลับคืนด้วยการกายภาพ
  2. ฝังเข็มเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหรือครอบแก้วคลายกล้ามเนื้อ
  3. นวดกระตุ้นเส้นประสาทหรือนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมกับการทำงาน
  4. กิจกรรมบำบัด เช่น การหยิบจับ การทานอาหาร การพูด การกลืน
  5. กิจกรรมสันทนาการบำบัด เพื่อลดความตึงเครียด
  6. ออกกำลังเสริมความแข็งแรงในส่วนที่ไม่ได้มีปัญหาเพื่อรักษา บาลานด์ของร่างกาย
  7. สร้างกิจกรรมร่วมระหว่างผู้ป่วยและทีมรักษาเพื่อประเมินและปรับแผนการรักษาในครั้งต่อไป